Mange skolebarn opplever det man kan kalle «tegnevegring»: De blir overmåte bevisst egne tegneferdigheter, og slutter gjerne å tegne — for godt.

 

Et annerledes tegneseriekurs ufarliggjør tegning ved å vektlegge det som ligger bak tegningene: et helt unikt visuelt språk.
Tegneserier handler om mye mer enn «flotte» tegninger!